Başak İnşaat | Kalite Politikamız

Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde, güvenilir ve aranan firma olmayı, sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı, kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi hedeflemekteyiz.

Tüm çalışanlarda;

  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) bilincini tesis etmeyi, 
  • Tedarikçilerle güvene dayalı bir iş birliği içinde olmayı, ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmayı; 
  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi, 
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,
  • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

Kalite Politikamız olarak belirledik.